Specialisté na opláštění budov a rezidenční bydlení

Provětrávané fasády

Množství realizací provětrávaných fasád rok od roku roste. Je to dáno především jejich užitnými vlastnostmi a také rozmanitými druhy obkladových materiálů, které se dají realizovat.

Provětrávané fasády díky tomu nacházejí uplatnění jak u novostaveb rodinných domů, administrativních a komerčních objektů, tak u rekonstrukcí, kde je často problém se zvýšenou vlhkostí zdiva. Nejnáročnější architektonické návrhy jsou často realizovány právě za účasti provětrávaných fasád díky nespočtu možných řešení, designů a povrchů.

Výhody provětrávaných fasád:

  • uplatnění suchých montážních procesů, montáž lze realizovat celoročně
  • volbou vhodného obkladu chráníme budovu proti povětrnostním vlivům a zajišťujeme tak mnohaletou životnost fasády
  • fasádní systém nabízí spolehlivou tepelnou ochranu, zajišťuje vhodné vnitřní klima v budově v zimním i letním období
  • větrání umožňuje udržet optimální vlhkostní režim celé skladby obvodového pláště
  • provětrávané fasády mají vynikající protihlukové vlastnosti
  • díky způsobu kotvení lze poškozené desky (obklady) snadno vyměnit, aniž bychom narušili celkový barevný odstín a celou plochu fasády
  • konstrukce eliminuje nerovnosti podkladních ploch
  • díky možnosti řezání desek do libovolných tvarů lze vyhovět architektonickým požadavkům u jakkoli složitých objektů, samozřejmostí je široká škála barevného provedení a povrchů

Do větraných fasád jedině minerální izolaci

Pro izolaci větraných fasád je podle požárních norem možné použít materiál s třídou reakce na oheň A a B, tedy především minerální izolace. Polystyren a další hořlavé materiály se ve větraných fasádách nesmějí používat. Komínový efekt větrané mezery by v případě požáru zvýšil jejich hoření. U vyšších budov normy předepisují použití roštu z nehořlavého materiálu, zpravidla ocel nebo hliník a u budov nad dvanáct metrů musí mít fasáda i nehořlavou vnější obkladovou vrstvu.

Použití minerálních izolací ve větraných fasádách má další výhodu ve snadné montáži. Na rozdíl od tuhých plastových desek jsou pružné a lépe se přizpůsobí roštu, do kterého jsou vkládány.

Difúzně otevřená větrotěsná vrstva

Pro funkčnost a životnost provětrávané fasády je vedle izolace neméně důležitá difúzně otevřená větrotěsná vrstva na vnější straně izolace, která zajišťuje správný chod souvrství a bezpečnost skladby a umožňuje odvod vlhkosti. Materiál pro vytvoření difúzní ochranné vrstvy se volí podle typu vnějšího obkladu fasády..

Obklady a nosné rošty

Jak zmiňujeme v úvodu, variabilita finálního obkladu je u větraných fasád takřka neomezená. Pro konstrukci nosných roštů používáme systémové ocelové nebo hliníkové kotvy rastry. Jako finální obklad pak slouží například cementotřískové desky, kompozitní desky, dřevěné obložení, umělý či přírodní kámen …

 

Nahoru